22 Mei 2015

Bukan Kanibal Tapi Perlanja Sira

Ada yang harus diluruskan dengan gambar berikut, teks di dalam gambar tertulis : "een vroegere kanibaal" yang artinya "seorang mantan kanibal." 

Ini tidak benar, karena gambar tersebut adalah seorang pedagang garam atau perlanja sira. Dalam perpusatakaan online Colonial Collection (KIT) — Leiden University Libraries pada buletin : "Nederlandsch Indië oud en nieuw : maandblad gewijd aan bouwkunst, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiène, 1 March 1933, pada halaman 102 dituliskan :  "Karosche zouthaler" atau pedagang garam dari Karo.  

Semoga informasi ini berguna.
 
Sumber : media-kitlv.nl

Proses Pembangunan Rumah di Lao Simomo (1919)
Bahan dari buletin : Indië : geïllustreerd weekblad voor Nederland en koloniën, Volume 3, Number 38, 17 December 1919

Sumber : colonial.library.leiden.edu 

Kuta Jurung (1918)

Kuta Jurung setelah masuknya misi penginjilanSumber : Colonial.library.leiden.edu/


Pantun di tahun 1894

Dari buku "Besuch bei den Kannibalen Sumatras : erste Durchquerung der unabhängigen Batak-Lande" dituliskan oleh Joachim Brenner beberapa pantun dalam bahasa Karo yang ada di tahun 1894. 

 

 

 
 Pandji, Bendera Karo

.Pandji, bendera (perang) orang Karo
Lokasi : Suka Nalu
(1904-1909)

Bagian bawah tajam dan ada berukir di atasnya, bahagian atas berbahan bambu.
Bagian yang atas tempat bendera berbahan Katun dan dipuncaknya direkatkan bulu ayam

Nord-Sumatra : Bericht über eine im Auftrage der Humboldt-Stiftung der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1904-1906 ausgeführte Forschungsreise, Number 1, 1 January 1909 — I. Kapitel. Das östliche Karoland

Dari diskusi di Group FB Jamburta Merga Silima :
 

Perhiasan di KaroAda 3 perhiasan di kuping perempuan Karo.
In de Catalogus van het R.E.M, der Bataklanden (III) komt eveneens een koedoeng-koedoeng voor, maar het betreft hier alleen den ring, dus zonder den bol en daar de Sibajak (de Geweldige) van Lingga beweert, dat deze soort oorbellen koedoeng koedoeng wordt genoemd (IV) ligt het voor de hand, dat ring en oorbel één benaming hebben, dus bij elkaar hooren en één geheel uitmaken.

Cultureel Indië / Afdeeling volkenkunde, Koloniaal instituut, Volume 2, Number 4, 1 May 1940


 Kalung yang dipakai perempuan Karo

 Sebuah perhiasan perak Karo (Boera-Boera) di pihak laki-laki untuk dahi, dan dikenakan di sekitar leher oleh wanita. Terbuat Dari Perak

 Kerajinan asli di Hindia Belanda, Nomor 4, 1 Januari 1927
 

(Een zilveren Karo sieraad (boera-boera), wordt bij feesten door mannen om het voorhoofd, en door vrouwen om den hals gedragen
 De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indië, Number 4, 1 January 1927 — HOOFDSTUK VIII. HALS- EN BORSTSIERADEN)

 Cincin yang dipakai Pria Karo


 Gelang yang dipakai pria KaroAnting-anting rajda mahoeli
Karo- rajda mahoeli (anting-anting).
Een Karo - radja mahoeli (oorbel)
De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indië, Number 4, 1 January 1927 


Jembatan Baru Petisah (1938)

Jembatan Baru Petisah Selesai

Medan kini memiliki sebuah jembatan yang sangat modern, dimana lalu lintas dipisahkan antara sepeda dan pejalan kaki, jalur untuk mobil, bus dan sejenisnya. Lebar total jembatan adalah dua belas meter.

Jembatan baru Petisah ini tidak hanya peningkatan lalu lintas juga aset estetika, seperti pada gambar di sini ditempatkan jelas.

Koran : De Sumatra post
16-07-1938

 ===============================
Isi beritanya selengkapnya :
.

Nieuwe Petisah-brug gereed

De Petisah-brug is thans gereed. Op enkele afwerkingen na, die nog een dag of wat in beslag zullen nemen, is Medan thans in het bezit van een zeer moderne brug, waarop het snelverkeer gescheiden is van fietsen en voetgangers. Het rijvak voor autos', autobussen en dergelijke is van vier en een halven meter op vijf en een halven meter gebracht, terwijl ter weerszijden van de bogen fiets- en voetpaden zijn gemaakt van een meter vijf eh zeventig en een meter vijftig. De totale breedte van de brug is daardoor twaalf meter geworden tegen vier en een halven meter voorheen. Zooals wij reeds eerder schreven is door deze verbouwing in een zeer noodzakelijke verbetering voorzien, terwijl het niet dringend werd geacht een nog dieper ingrijpende verandering aan te brengen, aangezien in de toekomst de béteekenis van den Bentengweg zal verminderen, indien, in aansluiting op den weg naar Bindjei een parallel-weg wordt aang elegd. De nieuwe Petisah-brug is behalve een verkeersverbetering ook een aesthetische aanwinst, zooals uit de foto die hierbij is geplaatst duidelijk blijkt.

 De Sumatra post

16-07-1938