22 Mei 2015

Jembatan Baru Petisah (1938)

Jembatan Baru Petisah Selesai

Medan kini memiliki sebuah jembatan yang sangat modern, dimana lalu lintas dipisahkan antara sepeda dan pejalan kaki, jalur untuk mobil, bus dan sejenisnya. Lebar total jembatan adalah dua belas meter.

Jembatan baru Petisah ini tidak hanya peningkatan lalu lintas juga aset estetika, seperti pada gambar di sini ditempatkan jelas.

Koran : De Sumatra post
16-07-1938

 ===============================
Isi beritanya selengkapnya :
.

Nieuwe Petisah-brug gereed

De Petisah-brug is thans gereed. Op enkele afwerkingen na, die nog een dag of wat in beslag zullen nemen, is Medan thans in het bezit van een zeer moderne brug, waarop het snelverkeer gescheiden is van fietsen en voetgangers. Het rijvak voor autos', autobussen en dergelijke is van vier en een halven meter op vijf en een halven meter gebracht, terwijl ter weerszijden van de bogen fiets- en voetpaden zijn gemaakt van een meter vijf eh zeventig en een meter vijftig. De totale breedte van de brug is daardoor twaalf meter geworden tegen vier en een halven meter voorheen. Zooals wij reeds eerder schreven is door deze verbouwing in een zeer noodzakelijke verbetering voorzien, terwijl het niet dringend werd geacht een nog dieper ingrijpende verandering aan te brengen, aangezien in de toekomst de b├ęteekenis van den Bentengweg zal verminderen, indien, in aansluiting op den weg naar Bindjei een parallel-weg wordt aang elegd. De nieuwe Petisah-brug is behalve een verkeersverbetering ook een aesthetische aanwinst, zooals uit de foto die hierbij is geplaatst duidelijk blijkt.

 De Sumatra post

16-07-1938

Tidak ada komentar: