31 Juli 2013

Istilah Berkaitan dengan Barang Buatan Aceh

Ekspedisi-ekspedisi awal orang Barat ke pedalaman juga menunjukkan bahawa pasaran yang menerima barang yang berasal dari Aceh, bukanlah daerah pinggiran pantai sahaja. Pada tahun 1852-1853, van der Tuuk melawat daerah sebelah barat daya Danau Toba, beliau mengumpulkan sejumlah istilah atau ungkapan yang berkaitan dengan barang buatan Aceh. Pada separuh pertama abad ke-20, bahasa lisan di utara Danau Toba juga masih mengandungi istilah-istilah yang berkaitan dengan jenis pakaian atau senjata tajam buatan Aceh. 

Untuk kelompok pertama, contohnya ialah padang rusak, seluwar, nipes, dan uis beka buluh (dua jenis hiasan kepala daripada sutera yang sangat mahal dan dikenakan oleh para pembesar), serta tujuh lompat; kelompok kedua, contohnya ialah alamang, kelewang atau galewang, bawar, gadebang, dan rodos.


dikutip dari :
Sumatera Timur Laut dalam Ruang Aceh hingga Akhir Perang Aceh
DANIEL PERRET

Tidak ada komentar: