23 Februari 2012

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE ZES KARO-LANDSCHAPPEN


MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE ZES
KARO-LANDSCHAPPEN :
1.  Lingga  en  Ouderhoorigheden ;
2.  Baroe  Djah√© en  Ouderhoorigheden ;
3.  Soeka en Onderhoorigheden ;
4. Sarinembah en Onderhoorigleden ;
5.  K o e t a  B o e l o e h  en  O u d e r h o o r i g h e d e n ;
6.  Si  L i m a  K o e t a . (V  K o e t a )

selanjutnya isi surat bertanggal18 Maret 1909, klik

Tidak ada komentar: